"Sandomierz - Pirat w grodzie Sźdomira"

Pó³minutowy fragment o wzgórzu Salve Regina od 06:36