Montaż krzyża na pomniku

Konserwacja pomnika na wzgórzu (czerwiec-lipiec 2008)